INFORMACE O NAŠEM TÁBOŘE

   LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR STARÉ HAMRY


Je stanový tábor s více než 40-ti letou tradicí, který je umístěn v nádherném prostředí Beskyd, v blízkosti hygienického pásma přehradní nádrže Šance a v blízkosti státní hranice se Slovenskou republikou, v údolí Černé Ostravice, mezi dvěma cestami vedoucími na Bílý kříž. Svou polohou a malebností zdejší krajiny je tábor ojedinělý.

Účastníci tábora, rozděleni do 6 oddílů, jsou ubytováni výhradně v podsadových stanech s celtou pro dvě děti. Stravování probíhá 5 x denně v jídelně (v podobě snídaně, svačiny, obědu, svačiny a většinou teplé večeře; pitný režim je zajištěn po celý den). Jsme schopni zajistit i stravu dětem se speciální zdravotní dietou. Hygiena je zajištěna v umývárně, kde se děti koupou v teplé vodě. V blízkosti tábora je řeka se splavem, kde se děti mohou také pod dozorem koupat.

O děti se stará kolektiv proškolených vedoucích a instruktorů mnohdy s dlouholetou praxí a zkušenostmi, přítomen je samozřejmě také zdravotník, zastřešující zdravotní dohled nad dětmi a také schopní kuchaři, jejichž království je v naší kuchyni... Po celou dobu tábora jsou k dispozice dvě auta zajišťující dovoz potravin a styk s okolím.

Pro děti je připraven program (celotáborová hra), který připravuje kolektiv vedoucích během celého roku. Na náměty určité doby, knihy, případně události, se vypracují jednotlivé hry (etapy), ve kterých děti získávají (body, penízky, zprávu, zlaté valouny, apod.), které je jednak motivují, a jednak určují pořadí oddílů. Mimo jiné se táborníci formou her učí základní dovednosti (rozdělávat bezpečně oheň, mít úctu k přírodě, ... ) a také se dovědí něco bližšího o určité době, knize či postavě (Karel IV., Zlatá horečka, Indiáni, Horolezci, pevnost Belford, Divoký západ, staré Řecko...).

Dále zde děti mají možnost zahrát si turnaje ve volejbale, odbíjené, kopané, ping-pongu a v dalších kláních. Velmi oblíbená jsou taká různá utkání proti vedoucím. Součástí programu může být i dvoudenní výlet, kdy se schopnější a starší účastníci vydají někam za krásami Beskyd a mohou nocovat pod širým nebem. Mladší děti podobně nocují v blízkosti tábora. Dalším bezpochyby zajímavým zážitkem pro děti bývá exkurze do prostor přehradní nádrže Šance, aj. 

Na závěr čtrnáctidenního soutěžení dostanou všechny děti spoustu odměn v podobě dortů, sladkostí a věcných cen.